Allmänna villkor återköp

Om köp sker med stöd av ett upphandlat avtal regleras försäljnings och återköpsvillkoren exklusivt av det upphandlade avtalet. 

Nedanstående Försäljningsvillkor gäller endast för det fall köp sker utan stöd i ett upphandlat avtal.

AVS accepterar återköp endast om överenskommelse om detta gjorts innan order har lagts. Vid sådan överenskommelse ska produkten vara oanvänd och returneras i obruten originalförpackning, fri från smuts, märkning och skador. Kunden ska betala frakt för återköpsreturen och eventuell återköpsavgift. Fraktkostnad och eventuell återköpsavgift belastar kundens eventuella tillgodohavande hos AVS eller faktureras separat.

Retur godkänd av AVS ska vara AVS tillhanda senast 14 dagar efter det att kunden erhållit godkännande. Frakten ska vara betald och produkten ska vara väl förpackad i ett godkänt ytteremballage. Kunden står risken för produkten vid transport.
Returer som inte godkänns för återköp återsänds till kunden på kundens bekostnad. Godkända returer krediteras kunden efter avdrag för eventuell returkostnad. Godkännande av retur förutsätter uppfyllande av ovan nämnda åtaganden.