Hållbarhet är för oss en självklarhet

Utgångspunkten för vårt hållbarhetsarbete är att verksamheten ska bedrivas på ett etiskt, socialt och miljömässigt ansvarsfullt sätt, och vi arbetar systematiskt med frågor som rör säkerhet, jämställdhet och hälsa för våra medarbetare, arbetsmiljön och påverkan på vår omvärld. Vårt hållbarhetsarbete utgår från de målsättningar som utarbetats inom ramen för vårt ledningssystem, som är certifierat av ackrediterad tredje part enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Smarta lösningar för distansmötet Recycle, Reuse, Reduse Minska din miljöpåverkan
Våra produkter har stor potential att bidra till mer hållbara verksamheter genom att skapa förutsättningar för samarbeten, inlärning och effektiv kommunikation mellan människor, utan att vi behöver resa och förbruka bränslen. Digitala möten har verkligen revolutionerat arbetslivet de senaste åren! En stor utmaning idag är att många produkter har kort livslängd och är svåra att reparera, har lågt andrahandsvärde och tenderar att bli bortglömda och stående i förråd, eller inte hamnar i rätt händer för ansvarsfull återvinning. För att skapa ett resurseffektivare samhälle behöver vi förlänga livslängden på de produkter vi använder Bland våra produkter finns ett flertal som märkta med olika hållbarhetscertifieringar och liknande. Syftet med dessa är att hjälpa dig som konsument att göra bra val. En av de mest avancerade märkningarna är TCO-certifieringen, en världsledande hållbarhetscertifiering för IT-produkter, som hjälper dig att göra ansvarsfulla produktval.

Responsible Business Alliance (RBA) är en global organisation som främjar hållbarhet och socialt ansvar inom leverantörskedjor, särskilt inom elektronik- och tillverkningsindustrier. RBA arbetar med företag och leverantörer för att säkerställa arbetsrätt, mänskliga rättigheter, miljöhållbarhet och etiskt företagande. De strävar efter att skapa rättvisa och ansvarsfulla affärspraxis i en global skala. Inom RBA finns flera olika medlemskategorier, bland andra – Regular Member och Full Member. Dessa betyder att medlemmarna har ett större åtagande där de bland annat antagit en uppförandekod och aktivt arbetar för att granska efterlevnad i sina egna produktionsanläggningar och hos sina leverantörer. R står för Regular Member och F står för full member. Vi visar på artiklarna om tillverkaren är medlem i RBA, titta efter RBA loggan. 

Tryck på knappen till höger för att se en lista över RBA:s medlemmar och information kring vilken medlemskategori de tillhör.