Allmänna leveransvillkor

Nedan leveransvillkor gäller i tillämpliga delar om inget annat avtalats.

Om köp sker med stöd av ett upphandlat avtal regleras försäljningsvillkoren exklusivt av det upphandlade avtalet.

Leverans sker inom Sverige och av AVS anlitad transportör eller budfirma med leveransvillkor: Fritt AVS lager. Risken för leveransen går över på kunden när produkten lämnats av AVS till transportör.

AVS bär inte något som helst ansvar för leveransförsening, oavsett om förseningen beror på försening hos transportör, försening eller restnotering hos produkttillverkaren eller annat förhållande.